Masz pomysł na działanie dla dobra wspólnego? Pomożemy Ci go sfinansować!

Działaj Lokalnie to program grantowy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którego operatorem na terenie powiatu radzyńskiego jest Akcja Działa. 1/3 środków potrzebnych na granty w programie zapewniają lokalni darczyńcy publiczni i prywatni. Spośród nich od lat najważniejszym jest Powiat Radzyński. 2/3 finansowania zapewnia Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Archiwum wpisów:


lipiec 2016

Rozstrzygnięcie konkursu Działaj Lokalnie 2016

Po dłuższym oczekiwaniu udało nam się wyłonić zdobywców dotacji w ramach tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie. W 2016 roku mieliśmy do podziało kwotę 15400 złotych. Spośród siedmiu poprawnie złożonych wniosków Komisja Konkursowa - w której skład weszli przedstawiciele samorządu, darczyńców i mediów - wyłoniła cztery, które otrzymają granty na działania w nadchodzących miesiącach. Są to:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Wohyniu
i projekt "Wohyńskie wesele w II połowie XX wieku" - 5000 złotych,
2. Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych
i projekt "Bajka wędruje przez gminę" - 5000 złotych,
3. Grupa nieformalna "Przyjaciele z sąsiedztwa"
i projekt "Branica z piłka nożna za pan brat" - 2500 złotych oraz
4. Grupa nieformalna "Planterska Grupa Operacyjna"
z projektem "Kajakarze" - 2900 złotych.

Gratulujemy organizacjom i grupom nieformalnym, których działania zostały uhonorowane grantami, a pozostałych już dziś zapraszamy na kolejna edycje Programu "Działaj Lokalnie" w 2017 roku, w której spodziewamy się większej ilości pieniędzy na Wasze działania na terenie powiatu.
Program "Działaj Lokalnie" jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego lokalnym operatorem na terenie Powiatu Radzyńskiego jest Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundacja Akcja Działa. Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności a lokalnie przez Powiat Radzyński oraz Gminy Wohyń i Ulan-Majorat.

W tym miejscu możesz przejść do generatora wniosków, przeczytać regulamin lub udać się do strony głównej programu Dzialaj Lokalnie. Aktualne informacje na temat bieżącej edycji znajdziesz na facebooku: Działaj Lokalnie w Powiecie Radzyńskim